Aivis un Lelde Ceriņi: Dizains ir…

Dizains ir…
Jā – dizains ir arī šobrīd.
Aivim un Leldei Ceriņiem viss Instagrams ir viens vienīgs dizains, kā saka Toms Grēviņš.
Drīzumā skatieties viņu interviju un dizains darīs interesantāku un patīkamāku sociālās distancēšanās laiku.

Foto: Agita Grundsteina

#DizainsIr #dizainsieklausās #designawardlv #ldgb2020 #AlvisCeriņš #LeldeCeriņa #TomsGrēviņš #paliecvesels #paliecmājās