Izdevuma izmērs ērts lasīšanai

Anss Lerhis-Puškaitis. Pasakas par putniem. Kopā lasāmas bērniem un pieaugušajiem.

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Anss Lerhs Puškaitis. Fairy tales about birds. For children and adults.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Grāmatā apkopotas septiņas izcilā latviešu folklorista un skolotāja A.Lerha-Puškaiša (1859-1903) sarakstītas oriģinālpasakas. Literārās pasakas par putniem grāmatā papildinātas ar dažādu ekspertu komentāriem un ieteikumiem. Grāmata aktualizē vispārcilvēcisko vērtību nozīmi, aicinot tās meklēšanā iesaistīt bērnus un pieaugušos, kļūstot par vērīgu lasītāju, apgūstot, analizējot pasakās paustās atziņas un tādejādi veidojot savu vērtīborientāciju. Dizaina mērķis ir veicināt diferencēta satura uztveramību, kas tiek panākta ar atšķirīgu grafikas režģu un viegli salasāma burtveidola starpniecību. Grāmatas funkcionālo ietvaru papildina rotaļīgi grafiski un tipogrāfiski elementi. Vāka zaļā krāsa veido saspēli ar rozā apvāku un izcirtumu putna silueta formā. Iekšlapām izmantots nekrītots papīrs.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: This book is a collection of seven original fairy tales written by the outstanding Latvian folklorist A.Lerhis-Puškaitis (1859-1903). The stories are about birds and they are accompanied by commentary and recommendations from experts. The book invites children and adults to seek out values and become observant readers,to consider and analyse the ideas from the fairy tales and develop their own value orientation. The aim of the book’s design is to differentiate perception about the content, and this is done with different graphic designs and easily read letters.The functional elements of the book are supported by playful graphic and typographic elements.The colour green plays a game with the pink cover and the silhouette of the bird that is on it.Unmatted paper is used for internal page.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Grāmata
Fotogrāfa vārds: Līva Lielmane
Patenta reģistrāciajs Nr: –

Informācijas par autoru

Autors: Saturs: Anss Lerhis-Puškaitis, Agrita Ozola, Guntis Pakalns, Inguna Daukste-Silasproge, Mairita Neilande, Dmitrijs Boiko, Aija Balandiņa, Austra Ziļicka, Dita Silava. Dizians: RADADARA (Tatjana Raičiņeca)
Komanda: Sastādītāja un projekta vadītāja: Agrita Ozola; dizainere Tatjana Raičiņeca (RADADARA)