RIX_EGL-17

Automātiskā Bezkontakta Analīžu parauga Saņemšanas/ Nodošanas iekārta

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Automatic Contactless Wending Machine for Recieving/ Submitting Medical Test Samples
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Automātiskā Bezkontakta Analīžu parauga Saņemšanas/ Nodošanas iekārta no idejas līdz uzstādīšanai ir Latvijas speciālistu un uzņēmumu radīta. Tā ir pirmā šāda veida robotizēta iekārta pasaulē, kas spēj ievākt dažādus analīžu paraugus. Tā ir pilnībā automatizēta un tās programmatūra nodrošina attālinātu iekārtas pārvaldību. Jaunā automatizētā iekārta ievērojami atbrīvo laboratorijas personāla noslodzi, un klientu laiku, nodrošina ātrāku testa rezultātu saņemšanu un samazinās dažādu iespējamo inficēšanās riskus, kas var veidoties kontakta rezultātā. Iekārta klientiem nodrošina šo pakalpojumu visu diennakti. Iekārtas mērķis ir sniegt ieguldījumu sabiedrības veselības uzlabošanā un samazināt COVID-19, kā arī citu vīrusu izplatību.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Automatic Contactless Wending Machine for Recieving/ Submitting Medical Test Samples from the idea to the installation is created by Latvian specialists and companies. It is the first contactless analysis sample collecting device in the world, which is able to collect various analysis samples. It is fully automated and its software provides remote device control. The new automated equipment significantly eases the workload for laboratory personell andsaves time for the clients, ensures faster test results, and reduces the various potential risks of infection that can result from contact. The device provides customers with this service 24 hours a day . The purpose of the device is to contribute to the improvement of public health and to reduce the spread of COVID-19 and other viruses.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Automatizēta bezkontakta iekārta analīžu parauga saņemšanai un nodošanai.
Fotogrāfa vārds: Rīgas Lidosta

Informācijas par autoru

Autors: “JK Energo” sadarbībā ar “E. Gulbja Laboratorija”
Komanda: “Latvijas Finieris”, “Eligent”, “ToGet”