Barbara Freiberga

Barbara Freiberga ir  Latvijas Dizaineru savienības valdes priekšsēdētāja, profesionāla interjera dizaine, izstāžu kutarote, fotogrāfe, Latvijas Dizaina gada balva 2020-2021 projekta vadītāja.

Barbara ir dizaina profesionāle, kas ir ieguvusi izglītību interjera dizainā, absolvējusi Tehnisko Universitātī Rīgā un Tehnoloģiju Universitāti Kauņā ar maģistra grādu polimēru tehnoloģijā un dizainā, kā arī studējusi un praktizējusies Vācijā. Kā Latvijas Dizaineru savienības valdes priekšsēdētāja aktīvi darbojas Latvijas Dizaina padomē un iesaistās Latvijas kultūrpolitikas veidošanā.