Visual identity

BOLDEKS vizuālā identitāte

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: BOLDEKS visual identity
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Zīmols BOLDEKS radīts Latvijas uzņēmumam “Rīgas Būvserviss” ar mērķi attīstīt privātās preču zīmes līniju. Projekta ietvaros tika radīts zīmola nosaukums, vizuālā identitāte, iepakojuma dizains un reklāmas dizains. Zīmola nosaukums veidots no angļu vārda “bold”, simbolizējot būvniecības pamatīgumu. Tas ir starptautiski lietojams un ērti izmantojams komunikācijā. Logotipā izmantotais fonts komunicē stabilitāti un pārliecību. Grafiskā simbola asociatīvā nozīme saistās ar ēku fasādes formām. Krāsu paletē dominē vēsie toņi – tumši zilais komunicē vīrišķību, taču gaiši zilais dod svaigumu akcentiem. Iepakojuma dizains veidots tīrās līnijās un estētiskos laukumos, katru produktu līniju papildinot ar akcentu krāsu. Ar šo tēlu vēlējāmies radīt uzticama un kvalitatīva zīmola imidžu.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: The BOLDEKS brand was created for the Latvian company Rīgas Būvserviss with the aim of developing a private label line. Created new brand name, visual identity, packaging design and advertising design. The brand name is derived from the English word “bold”, which symbolizes the thoroughness of construction. It is international and easy to use in communication. The font used in the logo communicates stability. The associative meaning of the graphic symbol is related to the shapes of the building facades. The color palette is dominated by cool tones – dark blue conveys masculinity, and light blue gives freshness to accents. The packaging is designed with clean lines and aesthetic areas, adding an accent color to each product line. With this approach we wanted to create a quality brand image.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Digitāls darbs

Informācijas par autoru

Autors: SIA “ULME ADVERT”
Komanda: Aiva Vīksna, Jānis Priedītis, Anna Būmane, Laura Bojatjuka, Alīna Sinicina