Circle_K_Onboarding1

Circle K darbinieku apmācības

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Circle K employee onboarding
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Circle K saskaras ar lielu darbinieku rotāciju. Šī iemesla dēļ ir svarīgi veikt efektīvu to apmācību. Taču kā jaunākajai paaudzei iemācīt visu, kas tiem jāzina darbam stacijā? Tie nepievērš uzmanību drukātajiem materiāliem, apmācība klasē nav efektīva, un pat e-lekcijas nespēj noturēt uzmanību. Bija jāatrod pilnīgi jauna pieeja apmācībai. Izpētot jauniešu attālinātās mācīšanas paradumus un apkopojot atziņas no e-mācību platformām, tika radīts atraktīvs, jautrs un viegli uztverams animācijas seriāls. Pēc publicēšanas 5 zvaigžņu vērtējums mācību kursam palielinājās par 51%. Video garums tika samazināts no 5 stundām uz 85 minūtēm. Priekš Circle K tas nozīmē 28 000 ietaupītas stundas gadā darbinieku apmācībai. Šāds formāts bija viegli adaptējams visām 9 valstīm, kurās darbojas Circle K.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Circle K faces high employee rotation. Therefore it is important to have efficient onboarding. There is one problem – how to teach the younger generation all the things they need to know for working at a station? They don’t pay attention to printed materials, classroom training is not the most efficient method, and even e-lectures are unable to hold their attention. A new approach had to be found. By collecting insights of Gen-Z learning habits and e-learning platforms, we created attractive, fun and easily digestible animation bits. As a result, 5 star employee reviews of courses increased by 51%. The length of the course was compressed from 5 hours to 85 minutes. For Circle K those are 28 000 hours per year saved on onboarding. This format was also easy to adapt to all 9 countries.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Online darbinieku apmācības kurss. https://vimeo.com/415933434

Informācijas par autoru

Autors: Līga Rolava, Ieva Ozola, Edgars Kuzmins, Mārcis Miķelsons-Germs, Agris Čaurs, Eduards Balodis, Jauda