look1

Collective Blanket

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Collective Blanket
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Collective Blanket mērķis un inovācija ir savdabīga upcycling prakse, kad jaunā produktā – apģērbu kolekcijā – tiek pārradīts esoša mākslas darba vizuālais un saturiskais materiāls, tādējādi ļaujot tai sasniegt plašāku auditoriju. Kolekcijas grafiskās identitātes pamatā ir Martas Veinbergas konceptuālās gleznas, kas veidotas no veikalu akciju uzlīmēm un vēsta par mūsdienu cilvēka nepiepildītajiem sapņiem. Apģērbu kolekcijā šīs idejas tiek izvērstas. Tā ataino utopisku divu laikmetu savienojumu, kas izpaužas kā reklāmiskās, triviālās uzlīmju estētikas krustojums ar padomju reminiscencēm apģērbu siluetos. Padomiskuma klātbūtne šeit simbolizē arī ilgošanās ideju. Apģērbu materiāls: digitāli apdrukāti audumi. Aksesuāri – ar akciju uzlīmēm noformētas padomju laika ķiveres; apavu prototips.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: The aim and innovation of the Collective Blanket is a peculiar upcycling practice, where a new product (clothing collection) stems from the visual material and content of an existing artwork, allowing it to reach a new audience. The graphic identity of the collection is based on conceptual paintings by Marta Veinberga, which are made from prize stickers and talk about the unfulfilled dreams of modern man. In the collection ideas of these artworks are expanded. It pictures a utopian compound of two eras by combining the trivial, advertising-like sticker aesthetics with Soviet reminiscences in clothing silhouettes. The Soviet aspect also symbolizes an idea of longing. Clothing material: digitally printed fabrics. Accessories – Soviet helmets glued with prize stickers; shoe prototype.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Apģērbu kolekcija (fizisks darbs)
Fotogrāfa vārds: Iveta Gabaliņa

Informācijas par autoru

Autors: Laima Jurča, Marta Veinberga
Komanda: Laima Jurča, Marta Veinberga, Kristaps Koļčs