chat

Digitālā terapijas lietotne Vigo

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Digital therapeutic application Vigo
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Vigo ir personalizēta digitālās rehabilitācijas lietotne insultu pārcietušajiem,kas ļauj turpināt atveseļošanos mājās, apvienojot funkcionālo terapiju, kognitīvi-biheiviorālo terapiju un izglītošanu. Tas ir būtiski laikā,kad medicīnas pakalpojumu pieejamība kļūst arvien kritiskāka. Savukārt savlaicīga rehabilitācija ļauj pacientiem ātrāk atgriezties ikdienā un arī darbā (ja iespējams). Mūsu mērķis ir izstrādāt pacientiem pielāgotu, ērtu dizainu, ņemot vērā,ka pēc insulta var būt būtiskas komplikācijas – ne tikai kustību traucējumi,bet arī redzes traucējumi, kognitīvie traucējumi, uztveres grūtības, motivācijas trūkums. Izstrādē tika izmantots RSU veiktais Vigo lietojamības pētījums, pacientu padziļinātās intervijas,kā arī 2 prototipu testēšanas raundi,lai nonāktu pie esošā gala risinājuma
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Vigo is a personalized digital therapeutic for stroke recovery, allowing patients to continue the rehab process at home, comprising functional therapy, cognitive-behavioural therapy and education. This is especially crucial as the medical services become less available. Yet a prompt rehab allows the patients to return to their daily life and work (if possible) quicker. The goal is to create a user-friendly experience tailored to the patients, keeping in mind that stroke can cause severe disabilities – not only physical disorders,but also visual impairments, cognitive disorders, perception difficulties, lack of motivation. The development was based on Vigo usability research conducted by RSU, patient in-depth interviews, as well as 2 rounds of prototype testing, which led to the current app
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Digitālā terapijas lietotne Vigo insultu pārcietušiem pacientiem, pieejama uz planšetdatora

Informācijas par autoru

Autors: Vigo Health SIA
Komanda: Līga Svempe (produkta vadība), Edijs Bogomolovs (dizains)