PerceivedDesignValue-1_hero shot

Dizaina uztvertā vērtība. Dizaina sociālekonomiskā ietkeme.

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Perceived Design Value. The socioeconomic imapct of Design.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Pirmais pēcdoktorantūras pētījums dizainā aplūko dizaina pievienoto vērtību no piecu paaudžu un četru sociālekonomisko klašu lietotāju perspektīvas, definējot dizaina uztvertās vērtības indikatorus, kas iekļauj lietotāju apmierinātību, laimi un labklājību kā produkta un pakalpojuma lietošanas galarezultātu. Dizaina pētījuma rezultāti atspoguļo nosacītas subjektīvās vērtības, ko cilvēki uztver un saņem, lietojot produktus un pakalpojumus. Balstoties uz rezultātiem, ir izstrādāta un tiek piedāvāta metode, kas uzņēmējiem palīdz izmantot dizainu apzināti un noteikt klienta uztvertās vērtības ieguvumu. Pētījuma inovācija ir dizaina izpētes stratēģija lietotāju definēto uztverto dizaina īpašību iegūšanā un analizēšana, kā arī dizaina sociālekonomiskās ietekmes un uztvertās vērtības noteikšanā.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: The postdoctoral research in design clarifies the added value of design from the perspectives of users spanning five generations and four socioeconomic class groups by recommending perceived value indicators of design that measure satisfaction, happiness, and well-being as end results of product and service usage. The results succeeded in reflecting conditional subjective values by understanding meanings that people receive when using products and services, complimented with a method towards a knowledge-intensive economy that may help businesses apply design more mindfully and to determine the value proposition and total customer benefit. The innovation of the results is applied design research strategy for analyzing and interpreting perceived design value attributes defined by users.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Pētījums dizainam, pēcdoktorantūras pētījuma galveno rezultātu grāmata: A5, 89.lpp
Fotogrāfa vārds: Matīss Zvaigzne

Informācijas par autoru

Autors: Aija Freimane