mājas fasāde

Dzīvokļa interjera dizains Rīgā

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Interior design for an apartment in Riga
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Projekts mantojumā iekļautajā Jugendstila ēkā. Stilistiskos risinājumus iedvesmoja un noteica daudzas autentiskas interjera detaļas, piemēram, ģipša līstes, divvietīgas un vienvietīgas durvis, koka logi. Telpu proporcijas un izkārtojums, kas raksturīgs konkrētajam laika periodam, ir pilnībā saglabāts; ir veiktas tikai nelielas modifikācijas, lai tās atbilstu modernai ģimenes dzīvei. Mūsu mērķis bija pienācīgi saglābat kultūras mantojumu, vienlaikus veidojot estētisku telpu. Centāmies saglabāt līdzsvaru starp masivām mebelēm, kas aizpilda plašo telpu, un eleganti dekoratīviem interjera elementiem. Atturīgu krāsu apdares materiāli rada izsmalcinātu interjera atmosfēru.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Project in a heritage-listed Jugendstil building. Stylistic solutions were inspired and determined by the numerous authentic interior details such as moderate plaster moldings, double and single doors, wooden windows. Space proportions and room layouts typical for that particular period of time have been fully preserved; only minor modifications have been made to suit modern family life. We aimed to properly address the restrictions of a cultural heritage property while creating an esthetic space. We’ve attempted to keep the balance between the massive volumes of furniture filling the large space and elegantly decorative interior elements. Natural finish materials in a sober colour palette bring a refined feel to the interior.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Fizisks darbs – realizēts interjera dizains
Fotogrāfa vārds: Norbert Tukaj

Informācijas par autoru

Autors: Normundas Vilkas, Dovile Paunksnyte