1

Eksperiments “Metropole 3.0” — Tet pāreja uz hibrīddarba modeli

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Experiment Metropolis 3.0 — transition to a hybrid working model in Tet
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Eksperiments “Metropole 3.0” (Metropole—Tet birojs) aizsākts, reaģējot uz pandēmijas ierobežojumiem ar mērķi izzināt darbinieku vajadzības pārmaiņu procesā. Pirms pandēmijas 90% no 940 Tet Rīgas biroja darbiniekiem strādāja klātienē, taču sākot ar martu lielākai daļai darbs no mājām kļuva par primāro darbības formu. Dizaina procesa rezultātā tika pieņemts datos balstīts lēmums par biroja telpu samazināšanu (no 8500 m2 uz 3800 m2). Gada laikā tas ļaus ietaupīt 130000 EUR un gūt 288000 EUR peļņu no nomas. Projekts palīdzēja noteikt, kā attālināto un hibrīddarba modeli Tet padarīt iespējami lietotajiem draudzīgu. Pāreja uz jauno darba modeli, neietekmēja darbinieka efektivitāti un apmierinātību ar darba devēju. Aizsākts iekļaujošs strātēģiskās plānošanas un caurspīdīgas sadarbības process.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Experiment Metropolis 3.0 (Metropolis-Tet office) was launched in response to the constraints of a pandemic to identify the needs of employees in the process of change. When the pandemic started, 940 Tet employees (of whom 90% had worked entirely in the office) had to move to fully remote work. As a result of the design process, a data-based decision was made to reduce office space (from 8500 m2 to 3800 m2). It will allow to save 130000 EUR and earn 288000 EUR as a rental profit per year. The design process helped determine how to make the hybrid work in Tet as user-friendly as possible. The new work model’s transition did not affect the employee’s efficiency and satisfaction with the employer. An inclusive process of strategic planning and transparent cooperation has been launched.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Procesa un organizācijas dizains ( video apkopojums par procesu: https://youtu.be/v0q4zuRprtU )

Informācijas par autoru

Autors: Ingrīda Rone, Madara Zelčāne, Jeļena Solovjova, Edmunds Medvedevs, Anda Mūrniece, Agnese Lazareva