IMG_8215

Elitas Patmalnieces trauku kolekcija “Apziņas skices”

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: The collection of tableware “Sketches of Consciousness”
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Trauku kolekcija „Apziņas skices” Elita Patmalniece, sadarbībā ar SIA Dekolserviss „Ornandum”, ir radījusi trauku kolekciju personālizstādes “Apziņas skices” ietvaros, kura turpina nest Latvijas labāko mākslinieku veikumu pasaulē vēl ilgi pēc izstādes. Grafiskie zīmējumi uz traukiem ir sakārtoti daudzveidīgās kompozīcijās, kas vienlaikus dod iespēju galda klājumā katram izveidot personalizētu trauku grupu un saglabāt vienotu kopējo stilistiku. Izmantotā apdrukās tehnoloģija ļauj variēt apdruku no nelielām tirāžām līdz unikālām kompozīcijām. Trauki ir apdrukāti dekoldrukā, kas ir noturīgākais apdrukas veids, sniedz plašas iespējas izmantot visu trauka virsmu un ir saderīgs lietošanā ar pārtiku.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: The collection of tableware “Sketches of Consciousness” Elita Patmalniece, in cooperation with SIA Dekolserviss “Ornandum”, has created a collection of tableware within the framework of the solo exhibition “Consciousness Sketch”, which continues to bring the work of the best Latvian artists in the world long after the exhibition. Graphic drawings on dishes are arranged in varied compositions, which at the same time allows each to create a personalized group of dishes in the table setting and maintain a uniform overall stylistics. The printing technology used allows you to vary printing from small prints to unique compositions. Tableware is imprinted using decal technology. It’s a color design made using silkscreen technique, witch then using wet transfer technology is transfered on pr
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Dāžādu porcelāna trauku kolekcija ar mākslinieces Elitas Patmalnieces mākslas motīviem.
Fotogrāfa vārds: Laura Buharina

Informācijas par autoru

Autors: Elita Patmalniece
Komanda: Ornandum trauku apdrukas uzņēmums, Dekolserviss SIA