Grasbergs Jogurts bezpiedevu 1

”Grasbergs” jogurts

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: ”Grasbergs” yoghurt
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Zīmola ”Grasbergs” piena produktu sērijā tika izmantots minimālisma stils, ietverot vizuāli identificējošas atpazīšanās zīmes no produktu kategorijas. Kā galvenais dizaina elements un atpazīšanas simbols katram produktam izmantots konkrētā produkta raksturojošais pirmais burts. Šajā gadījumā Jogurts = J. Dizainā iekļauti padomi, par produkta iespējamiem izmantošanas veidiem, kā arī norādīta skaidra izcelsmes vieta. Mērķis – veidot pircējam viegli saredzamu, viegli uztveramu un identificējamu produktu veikala plauktā. Iepakojums tika izvēlēts praktisks, ērti satverams. Slaidā pudeles forma rada asociāciju ar veselīgu dzīvesveidu.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: The ”Grasbergs” brand dairy series used a minimalist style, including visually identifying signs from the product category. The first letter characterizing the specific product is used as the main design element and recognition symbol for each product. In this case, Yoghurt = J. The design includes advice on the possible uses of the product, as well as a clear place of origin. The goal is to create a product that is easy for the customer to see, easy to understand and identify on the store shelf. The packaging was chosen to be practical, easy to grip. The slim shape of the bottle creates an association with a healthy lifestyle.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Pēc idejas autora zīmētām skicēm, māsklinieks tās pārzīmēja digitāli veidojot dizaina skices datorā.
Fotogrāfa vārds: Beatrise Anda Ozoliņa

Informācijas par autoru

Autors: Jānis Rozītis
Komanda: Kaspars Groza, Baiba Rezakova