1

Hilti birojs Rīgā

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Hilti office in Riga
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Interjera mērķis radīt estētisku un funkcionālu interjeru, kurš raksturotu un izceltu uzņēmuma identitāti un laikmetīgumu. Uzņēmuma pamatdarbība iekļauj izstrādāt jaunas tehnoloģijas un 75 gadus palīdz realizēt sarežģītas un iespaidīgas inženierijas ieceres. Tādēļ arī ientejera noformējumā ir autores radīti unikāli dekoratīvie elementi, kuri raksturo uzņēmuma darbības jomu. Plašie logi un atsegtie griesti piešķir telpām plašumu un vieglumu. Pamatā telpu apderē izmantoti dabīgie materiāi. Dominē gaišii un viegli toņi. Dekoravitāte niansētos pelēkos toņos veidota grīdas seguma rakstā. Akcenti telpās radīti izceļot atsevišķas atsegtās griestu konstrukciju daļas un izceļot dekoratīvos sienu elementus sarkanajā uzņemuma identifikācijas krāsā. Arī mēbelēs akcenti veidoti mēbeļu detaļās/elemen
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: The purpose of the interior is to create an aesthetic and functional interior that would characterize and highlight the corporate identity and modernity. The company’s core business involves developing new technologies. For 75 years, it has helped deliver complex and impressive engineering ideas. Therefore, the interior design also contains unique decorative elements created by the author, which describe the scope of the business. Wide windows and exposed ceilings add space and lightness. Basically, natural materials are used in the interior of the premises. Light tones are the most used. Gray patterned flooring would add decorative details. The accents in the room are created by highlighting the individual exposed parts of the ceiling and highlighting the decorative wall elements in the r
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Fizisks darbs, atrodas Mūkusalas Biznesa cetrs telpās, Rīgā
Fotogrāfa vārds: Matīss Markovskis

Informācijas par autoru

Autors: Kristiana Kazarjana