mockups-design.com

Ilustrācijas un paplašinātā realitāte pasakai “Sniega kurmis”

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Illustrations and Augmented Reality for Fairy-Tale “Snow Mole” (“Sniega kurmis”)
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Laiks iet, un viss mainās arī jaunāko paaudžu interese par grāmatu lasīšanu. Arvien agrākā vecumā bērni sāk interesēties par tehnoloģijām, tamdēļ svarīgi pielāgoties un iekļaut tehnoloģiju piedāvātās iespējas grāmatās. Darbā izveidotas 16 ilustrācijas rakstnieces Andras Manfeldes pasakai “Sniega kurmis”. Grāmatas vākam pievienota paplašinātā realitāte, rosinot bērniem lielāku interesi par lasīšanu. Digitālā grāmatas versija: http://online.fliphtml5.com/xyfhd/usbc/?fbclid=IwAR2G_OB905LG5-rqnitpExICVsZMOK6z9UTNay8NiFjDdPdhKH4UlQ3s2L0#p=1 VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=jIMFYToT5MU
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Time goes by, and everything is changing, also interest of younger generation in reading books. More and more earlier children start to take interest in technology; thus, it is important to adapt and include opportunities provided by technology in the books. The work encompasses 16 illustrations for fairy-tale “Snow Mole” by Andra Manfelde. The book cover is integrated with augmented reality thus facilitating greater interest of children in reading. Digital version of the book: http://online.fliphtml5.com/xyfhd/usbc/?fbclid=IwAR2G_OB905LG5-rqnitpExICVsZMOK6z9UTNay8NiFjDdPdhKH4UlQ3s2L0#p=1 VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=jIMFYToT5MU
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Izdevniecības darbu dizains- grāmata. Grāmatas vākam pievienota paplašinātā realitāte
Fotogrāfa vārds: Annija Drungila, Zane Bluķe

Informācijas par autoru

Autors: Darba autors: Annija Drungila.
Komanda: Darba vadītājs: Zane Bluķe