Kolekcijas INTROVERT EXTRAVERSION kopskats

INTROVERTĀ EKSTRAVERSIJA

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: INTROVERT EXTRAVERSION
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Modes industrija ir otra lielākā piesārņotāja pasaulē, tāpēc autore par savu mērķi izvirzīja radīt apģērbu, kas ir maksimāli draudzīgs videi un pēc tā lietošanas sākotnējam mērķim, nonākot atkritumos, nerada būtisku kaitējumu dabai. Kā kolekcijas izstrādājumu pamatmateriāls izvēlēts 100% lins, furnitūrai izmantotas kokosa pogas. Kolekcijā „INTROVERT EXTRAVERSION” apvienotas minimālisma un asimetrijas iezīmes, gūstot iedvesmu no japāņu modes dizaineriem raksturīgā stila, taču saglabājot skandināvu askētismu un atturību, ko var novērot ne tikai tērpu siluetos, bet arī materiālu izvēlē. Tā radīta, balstoties autores iekšējās pretrunās un sadursmē ar ārpasauli jeb cilvēka mijiedarbību ar apkārtējo vidi. Tērpi paredzēti personībām, kuras nebaidās doties ceļā, lai atkal atrastu gaismu sevī.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: The fashion industry is the second largest polluter in the world, so the author set a goal to create clothing that is as environmentally friendly as possible. 100% linen was selected as the basic material of the collection, the coconut buttons – for furnituring. The INTROVERT EXTRAVERSION collection combines features of minimalism and asymmetry, drawing inspiration from the style of Japanese fashion designers, but maintaining Scandinavian asceticism and restraint, which can be observed not only in the silhouettes, but also in the choice of materials. It is created based on the author’s internal contradictions and collisions with the outside world or human interaction with the environment. The outfits are designed for personalities who aren’t afraid to go to find light in themselves again.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: 7 sieviešu tērpu kolekcija, kas sastāv no 10 kleitām, 3 mēteļiem un 4 platmalēm
Fotogrāfa vārds: Lauma Kalniņa

Informācijas par autoru

Autors: Marta Cimdiņa