01-A4_Izdevums_DizainaBalba

Izdevums “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā. 2000-2020”

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Edition “Family Coats of Arms in Present-Day Latvia. 2000-2020”
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Izdevuma 1.grāmatā “Dzimtu ģerboņi” apkopoti 97 dzimtu un 7 reliģisko personu ģerboņu apraksti un to attēli heraldiskajās krāsās, heraldikas terminu vārdnīca, radot iespēju plašākai sabiedrībai iepazīt heraldiskās valodas un gramatikas savdabību. Latvijā dzimtu ģerboņu veidošanās ir 21.gadsimta fenomens, un izdevums ir šī aizraujošā procesa pirmatklājējs. Izdevuma 2.grāmata “Dzimta un ģerbonis” atklāj 60 dzimtu stāstus, kā tās nonākušanas līdz ģērbonim — īpašam pašapliecinājuma, vērtību un vēstures pieraksta veidam. Dizaina risinājuma pamatā ir klasiska, kodolīga grafiskā valoda. Izdevumus sarkanos auduma vākos papildina kopējs futrālis un personalizēti apvāki, uzsverot katras dzimtas unikalitāti. ieej.lv/iqjgq
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Family Coats of Arms, the 1st book in the publication, features descriptions of the coats of arms of 97 families and 7 religious figures accompanied by their images in heraldic colors and a glossary of heraldic terms. The formation of family coats of arms in Latvia is a 21st century phenomenon, and the edition is the pioneer of this exciting process. The 2nd book – Family and Coat of Arms – reveals the stories of 60 families on their path to creating their coat of arms, which is a special way to perpetuate self-esteem, values and history. The design of the edition builds on a classical, concise graphic language. The books in red fabric covers are complemented by a uniform case and personalized dust jackets, emphasizing the uniqueness of each family lineage.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Izdevums, 2. grāmatas
Fotogrāfa vārds: Santa Savisko-Jēkabsone, Tatjana Raičiņeca (fotomateriālu apstrāde), Ingrīda Vaivode-Kaminska (ģerboņu attēlu datorapstrāde)

Informācijas par autoru

Autors: Dizains: RADADARA (Tatjana Raičiņeca); Saturs: Ramona Umblija, Imants Lancmanis, Armands Vijups, Daina Teters, Jekaterina Belokoņa
Komanda: J.Belokoņa, V.Belokoņs, I.Lancmanis, L.Šēnbergs, D.Teters, R.Umblija, A.Vijups, V.Vīķe-Freiberga