Kārlis Jonāss

Kārlis Jonāss, dizaina domātājs

“Kārlis Jonāss – dizaina domātājs darbā un dzīve. Savā profesionālajā pieredzē Kārlis ir strādājis pasaules mēroga dizaina aģentūrā, kurā vadīja digitālo risinājumu dizaina projektus par pamatu izmantojot dizaina domāšanās pieeju. Šobrīd viņš pasniedz interaktīvus seminārus un darbnīcas par dizaina domāšanu un vada izstrādes projektus. Savā dzīvē Kārlis izmanto dizaina domāšanu, lai eksperimentētu ar jaunām idejām un pieredzēm.”