vins-vina-kartis-1

Kārtis VIŅŠ UN VIŅA

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: HE AND SHE Card set
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Kārtis Viņš un Viņa ir veltījums pāriem, kā arī jebkuram indivīdam, kuram attiecību tēma šķiet interesanta. Šis kāršu komplekts būs lielisks palīgs otra iepazīšanai un laika pavadīšanai kopā, dziļām sarunām un emocionālās intimitātes radīšanai. Tās palīdzēs partneriem vienam otru nepazaudēt mūsdienu aktīvajā dzīves ritmā, atrast brīdi kopā būšanai, un atgādinās, cik attiecībām ar partneri ir liela nozīme un cik ļoti tās ietekmē kopējo labsajūtu. Komplektā ir neliela informatīva grāmatiņa, kas paredzēta pāru attiecību izprašanai, to attīstības veicināšanai un uzlabošanai, kā arī katra partnera individuālajai izaugsmei. Grāmatiņas otrajā daļā iekļauti 3 uzdevumi, kurus var veikt vienatnē vai abi kopā. Bez grāmatiņas kastītē atradīsi arī 76 jautājumu kārtis sarunu uzsākšanai un veidošanai.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: He and She is a tribute to couples, as well as to any individual who finds relationship topic interesting. Cards will be a great help for getting to know each other and spending time together, for deep conversations and creating emotional intimacy. It will help partners not to lose each other in today’s rhythm of life, find a moment to be together, and remind them how important a relationship with a partner is and how much it affects the overall well-being. The set includes a small informative booklet designed to understand the relationship between couples, to promote and improve their development, as well as the individual growth of each partner. The second part of the booklet includes 3 tasks that can be done alone or together. There are 76 question cards for starting conversations.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Fizisks darbs, kāršu kastīte.
Fotogrāfa vārds: Sabīne Baštika, Santa Krēsliņa

Informācijas par autoru

Autors: SIA Manilla, Linda Lukstiņa, Sandis Zolts, Līva Spurava