Kas ir dizains?

Kas ir dizains tiem, kuri ar to strādā, un tiem, kuri tikai mēģina izprast šā, bieži dzirdētā, vārda nozīmi?
Jaunpienācējs visbiežāk dizainu uztver caur lietām, tad caur vidi un tad jau sāk apjukt – vai funkcionalitāte arī ir dizains?
Profesionāļus nodarbina citi jautājumi: kas ir dizains digitālajā ērā un ko darīt ar dizainu post-digitalizēšanās tendenču iespaidā? Kur paliek Latvijai tradicionālais lietišķais dizains? Un kas ir latviskais dizainā? Kā tajā visā būt ne tikai unikālam un atšķirīgam, bet arī izcilam?
Aicinām kopā ar mums cauri patiesiem un saturīgiem stāstiem sasniegt to brīdi, kad prāts pārslēdzas uz cita viļņa un atver jaunu pasauli.