December_Design_Ogre_foto_Karlis_Volkovskis

Katrīnas I kariete Ogrē

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: The Carriage of Catherine I in Ogre
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Iedvesmojoties no stāstiem par Krievijas valdnieci Katrīnu I un viņas dzimto Ogres apkaimi, radīta Ziemassvētku kariete – gaismas objekts, kas svētku laikā sasaucas ar Ogres maģisko ielu gaismu. Mērķis: radīt dizaina objektu, kas papildina iepriekšējos gados veidoto gaismas noformējumu pilsētas skvērā un piesaista tūristus. Katram pilsētas viesim iespēja iesēsties karietē. Iespaidīgais objekts (zirgs: 2260x3150mm; kariete: 5050x3200x2100mm) veidots no 60 000 lampiņām, savītām 1km garumā. Gaismas objekts ļāvis pilsētai sevi dēvēt par Latvijas “Ziemassvētku galvaspilsētu”. Tāpat tas pulcējis tūkstošiem interesentu, radot labvēlīgu vidi biznesa attīstībai – kamēr tūristi bauda Ogres svētku noskaņu, tikmēr iespēju attīstīt uzņēmējdarbību novērtē vietējie ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Inspired by stories about the Russian Empress Catherine I and her being born in the vicinity of Ogre, a Christmas carriage was created – a light object that relates to the magical street lighting of Ogre. Aim: to create an object that complements the light design in the city square from previous years and attracts tourists. Every guest of the city has the chance to step into it. The impressive object (horse: 2260x3150mm; carriage: 5050x3200x2100mm) consists of 60000 lamps on a 1 km string. This light object has allowed the city to call itself the “Christmas capital” of Latvia. It has also attracted thousands of people, creating a favourable environment for business – while tourists enjoy the atmosphere, local catering service providers appreciate the opportunity to develop the business.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: 3D gaismas objekts

Informācijas par autoru

Autors: Kristaps Štobis (December Design)
Komanda: December Design