01_

KLIK fraktālā puzle

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: KLIK fractal puzzle
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: “KLIK” produkts Fraktālā puzle ir netradicionāla puzle, kuru iespējams spēlēt vienatnē vai kopīgi ar kādu. Produkts sastāv no 28 dažāda lieluma elementiem, kuri ir veidoti no savstarpēji savienotiem apļiem. Elementus var ievietot dažādos variantos, taču katram elementam ir tikai viena pozīcija puzlē. Mērķis bija radīt spēli pieaugušajiem, aicinot veltīt laiku sev. Produkts trenē atmiņu, veicina telpisko domāšanu, attīstīta sīko motoriku un koncentrēšanās spējas. Dizains, plūstošās līnijas un elementu krāsas, produktu padara par estētiski pievilcīgu spēli kā arī interjera elementu.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: “KLIK” product Fractal puzzle is a non-traditional puzzle that can be played alone or with someone. The product consists of 28 different size elements , which are made of interconnected circles. Elements can be inserted in many different ways, but each element has only one position in the puzzle. The aim was to create a game for adults, inviting them to devote time to themselves. The product improves spatial thinking and concentration, trains memory and developed fine motor skills. The design, flowing lines and colors of the elements make the product an aesthetically appealing game as well as an interior element.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Galda spēle pieaugušjiem

Informācijas par autoru

Autors: Nensija Kalniņa, Signe Nuķe