Starptautiska dizaina konference
26.05.2021

  Inovāciju ieviešana organizācijā, problēmu risināšana, jēgpilni procesi un pakalpojumi – par to konferencē “ProToTips – solis nākotnē”. Vairāk nekā 25 Latvijas un pasaules pieredzes stāsti, kā dizaina domāšana spēj organizāciju problēmas pārvērst iespējā, ļaujot ieraudzīt būtiskāko un ilgtspējīgāko.
  Viss mainās un arvien skaidrāk iezīmējas sapratne, ka pēc pandēmijas viss būs mazliet citādāk. Ko sagaidīt un ko darīt tagad, lai mēs būtu gatavi pirmajam solim nākotnē? Daudz dzirdēts, ka veiksmei vajadzīga dizaina domāšana. Bet kas tā ir un kā tā notiek?

  Konferencē īpaši aicināti piedalīties vadītāji, personāla, komunikācijas, pakalpojumu un produktu attīstītāji, kā arī tie, kuri apzinās pārmaiņu nozīmi savā, savas organizācijas un sabiedrības attīstībā.

  Konferencē uzstāsies Latvijas un ārvalstu eksperti, kas parādīs, kā sistematizēti paņēmieni ļauj organizācijām ieraudzīt redzamo, taustāmo, inovatīvo, lai ar savu preci, procesu vai pakalpojumu kļūtu pieejamāki un saprotamāki saviem klientiem.
Konferencē paredzēti 5 satura bloki, kas ļaus precīzi izprast dizaina domāšanas procesu – Izpēte, Izaicinājums, Ideja, Prototips un Tests.
Konferences saturs un lektori tiks papildināts. Visiem konferences dalībniekiem būs pieejami piekļuve konferences tiešraides arhīvam.