Konference

Dizaina konference
26.05.2021 - 27.05.2021

Viens no dizaina uzdevumiem ir padarīt lietas ērtas un viegli saprotamas, bet mēs maz zinām un atpazīstam dizainu mūsu ikdienā.
Tomēr Dizains ir!
Dizaina konferencē aicināsim dalībniekus mācīties gan no starptautisko, gan no Latvijas vadošo dizaina pasaules pārstāvju  pieredzes un ieraudzīt redzamo, taustāmo, inovatīvo kā arī nezināmo dizainu mūsu ikdienā.
Radošas idejas, aizrautība, zināšanas un pieredze – kā daļa no dizaina pasaules enerģijas, ko katrs dalībnieks iegūs, lai tālāk to varētu pielietot savos projektos un izaugsmē!
Konference notiks 26.05.2021. un 27.05.2021.