WP_3

“Kontrastu grāmata” – autortehnikā veidota tapešu dizaina kolekcija.

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: “The book of contrasts” – Custom and Handmade wallpaper design collection
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Ar prieku piedāvājam jaunu, māksliniecisku dimensiju tapešu pasaulē. Redzam savu darbu kā metaforu, kur cilvēks eksistenciālā līmenī sastopas ar pasauli – provokatīvi un neizbēgami tuvojoties faktūru, formu un krāsu dabiskumam.Tāpēc, apvienojiet šo sastapšanos, izmantojot mūsdienu izpratni par virsmas dizainu, kur tapetes stāsta stāstu. Mūsu novatoriskais un tehniski attīstītais redzējums radies 25 gadu eksperimentu un pētījumu rezultātā. Pamatprincips – atrast un izmantot neredzētas metodes, apvienot ar tradicionālajām amatnieku prasmēm. Mūsu mērķis – radīt vizuālu simfoniju ar materiāliem, estētiku, faktūru, kompozīciju un dziļumu, cienot gadsimtiem ilgi praktizēto mākslas metožu mantojumu. ”Wallonpaper” tapetes – individuāli izveidotas uz papīra, piegādātas, izrullētas. Baudiet!
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: We are delighted to offer a new artistic dimension into the world of wallpapers. Our work is as metaphoric expressions of the human existential encounter with the world. Provocatively yet timelessly approaching the naturality of textures, shapes and colors. Therefore merging this encounter through contemporary understanding of surface design, where wallpaper tells a story. Our innovative and technically advanced vision has come as result of 25 years of experimentation and research. The principle is to find and use unseen techniques combined with traditional skills. The aim is to create a symphony between materials, aesthetic, texture, composition and depth, yet paying tribute to the techniques used for centuries. “Wallonpaper” is individually created, delivered. Rolled out. Experienced.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Lielformāta grāmatā apkopoti 40 autortehnikā veidoti tapešu dizaina paraugi.
Fotogrāfa vārds: Filips Smits

Informācijas par autoru

Autors: Armands Doķis
Komanda: Armands Doķis, Ivo Sietiņš, Edgars Puķītis.