Apraksts

Kuldīgas novada muzeja logo

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Kuldīga District Museum logo
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Kuldīgas novada muzejs pēdējo gadu laikā ir audzis, un tagad tam klāt nācis jauns objekts – daļēji atvērtais krājums, kas izvietots vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā. Šī iemesla dēļ iestādei nepieciešams mūsdienīgs un universāls logo, kas atspoguļo ne tikai vēsturisko Bangertu villu, bet visu Kuldīgas novada muzeju kopumā. Vēsturiski muzejs veidots kā Kuldīgas pilsētas muzejs, tādēļ jaunajā zīmolā izvēlēti krāsu toņi no pilsētas karoga, tādā veidā parādot muzeja piederību Kuldīgai. Logo centrālais elements, kas atspoguļo muzeja unikalitāti un piederību Kuldīgas novadam ir saīsinājums KNM. Tas nav tikai muzeja nosaukums, bet arī oficiāli apstiprināts šifrs, ar ko tiek signēts katrs priekšmets, kas nonāk muzeja krājumā.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: The Kuldīga District Museum in recent years has grown, and now it has joined new object – a partially open collection located in the historic building of the Bank of Latvia. For this reason, the institution needs a modern and versatile logo that reflects not only the historical Bangert villa, but the whole museum of Kuldīga region in general. Historically, the museum was designed as the Kuldīga City Museum, therefore the new brand color tones was chosen from the city flag, thus showing the museum’s belonging to Kuldiga. The central element of the logo, which reflects the uniqueness and affiliation of the Kuldīga district museum has the abbreviation KNM. This is not only the name of the museum, but also officially approved code, which signs each object that enters the museum collection.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Digitāls darbs, kas paredzēt drukas materiāliem – afišām, bukletiem, suvenīriem u.c.
Fotogrāfa vārds: Antra Meike
Patenta reģistrāciajs Nr: –

Informācijas par autoru

Autors: Antra Meike
Komanda: Eduards Dambergs