Metāla gleznu rāmis

Labiekārtojuma elementi Vecajā parkā Smiltenē

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Amenity elements in the Old Park in Smiltene
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Vecā parka ainava Smiltenē ir daudzveidīga un ainaviska, kas ir papildināta ar dažādiem labiekārtojuma elementiem – soliņiem, lielformāta metāla gleznu rāmjiem, stendiem, laipām, tiltiņiem u.c. Soliņiem, lielformāta metāla gleznu rāmjiem un norādēm ir izstrādāts īpašs dizains ar stilizētām metāla rudzupuķēm. Smiltenes novada ģerbonī attēlotā rudzupuķe vairo piederības sajūtu novadam un Latvijai, radot oriģinālu un neatkārtojamu labiekārtojuma elementu dizainu. Visi elementi ir izgatavoti no metāla, kas ir karsti cinkoti, lai nodrošinātu to ilgmūžību. Labiekārtojuma elementus parkā atzinīgi novērtē gan iedzīvotāju, gan pilsētas viesi, iemūžinot tos fotogrāfijās. Tie veiksmīgi papildina parka ainavu, radot iespēju apmeklētājiem ilgāk pavadīt laiku ārtelpā.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: The landscape of the Old Park in Smiltene is diverse and scenic, which is supplemented with various amenities – benches, large-format metal frames, stands, footbridges etc. Benches, large-format metal frames and signs have a special design with stylized metal cornflowers. The cornflower depicted in the coat of arms of Smiltene region increases the sense of belonging to the region and Latvia, creating an original and unique design of amenities. All elements are made of metal, which is hot-dip galvanized to ensure their longevity. The elements of the amenities in the park are appreciated by both residents and guests of the city, capturing them in photographs. They successfully complement the landscape of the park, creating an opportunity for visitors to spend more time outdoors.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Fizisks darbs ārtelpā
Fotogrāfa vārds: Inga Zaļkalne
Patenta reģistrāciajs Nr: –

Informācijas par autoru

Autors: metāla rāmis (SIA Bells), soliņš (SIA Bells), norāde (Smiltenes novada domes Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Agija Kukaine)
Komanda: SND izpilddirektora vietniece Ilze Sausā, SND Teritorijas a.sp. Agija Kukaine, SIA “Metāldekors”