zutis-03

Lai jūra čum un mudž

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Let the sea grow and swarm
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Iniciatīvas galvenais mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par atbildīgu un ilgtspējīgu zivju resursu patēriņu. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību atbildīgam jūras un saldūdens resursu patēriņam, iniciatīvas ietvaros tiek realizēta komunikācijas kampaņa; veikta tirgus analīze un sabiedrības domas pētījums gan projekta sākumā (2019.gada pavasaris), gan beigās (2022.gada pavasaris), lai novērotu notiekošās pārmaiņas sabiedrībā; izstrādāts zivju gids, lai mudinātu patērētājus izvēlēties videi draudzīgas zivju un jūras velšu maltītes ikdienā (https://zivjugids.lv/); kā arī veidotas sadarbības ar uzņēmumiem un citiem attiecīgās nozares pārstāvjiem, lai pēc iespējas plašāk diskutētu par atbildīgu zivju un jūras velšu patēriņu un bioloģiskās daudzveidības nozīmi mūsu ūdeņos.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: The main aim of the initiative is to raise public awareness of responsibility and sustainable consumption of fish resources. In order to draw the public’s attention to the responsible consumption of marine and freshwater resources, the initiatives include both a communication campaign; carry out market analysis and public opinion research both at the beginning (2019) and at the end (2022) in order to observe the ongoing changes in society; a fish guide has been developed to encourage consumers to choose environmentally friendly fish and seafood meals on a daily basis (https://zivjugids.lv/); and collaborations have been established with others in the industry to discuss as widely as possible the responsible consumption of fish and seafood and the importance of biodiversity in our waters.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Kampaņas ietvaros tika radīti gan digitāli, gan fiziski darbi. Mērķis: Ieaudzināt ilgstpējīgu un atbildīgu zivju patēriņu Latvijā Materiāli: Vide, zivju gids (buklets), TVC, Web, radio, prese.

Informācijas par autoru

Autors: Dizaina idejas autore Una Rozenbauma, Dizaina autore Aija Baumane
Komanda: Dizaina idejas autore Una Rozenbauma, Dizaina autore Aija Baumane, Ilustrators Reinis Pētersons