Sokolades muzejs 1

Laima Šokolādes Muzejs vizītkartes lapa, biļešu iegādes sistēma un muzeju suvenīru e-veikals.

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Laima Chocolate Museum brand webpage, ticket sale system and museum souvenir e-shop.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Lapas galvenais mērķis, papildus komerciālajiem uzstādījumiem, ir ievest lietotāju muzeja pasaulē, parādot muzeja pamatsaturu, bet neizstāstot visu. Lai to panāktu, mēs izveidojām piedzīvojumu šokolādes un muzeja vēsturē, kas balstās uz dažādām interaktīvām darbībām un caur rotaļīgu vidi pasniedz vērtīgu informāciju. Papildus izklaides daļai, tika izstrādāta arī biļešu iegādes sistēma un muzeju suvenīru e-veikals. Biļešu iegādes sistēma ļau nopirkt biļeti attālināti jebkuram. Biļetes ir pieejamas gan muzeja apmeklējumam, gan arī papildus pakalpojumiem (meistarklases, ekskursijas). Pēdējās šobrīd nav pieejamas pārdošanā, dēļ ierobežojumiem valstī. Brandbox Digital SIA ieguldījums – Stratēģiskā un radošā koncepta izstrāde, dizaina koncepta izstrāde, UX/UI dizains, programmēšana.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: The main purpose of website for the Laima Chocolate Museum, in addition to commercial goals, is to bring users into the world of the museum by giving an idea of museum content without sharing full information. So, we created an adventure, based on a variety of interactive objects and elements, where the user can enjoy an adventure and gain information throughout a playful environment. In addition to the entertainment part, a ticket purchase system and an e-shop for museum souvenirs were also developed. The ticket purchase system allows anyone buy a ticket remotely. Tickets are available both for visiting the museum and for additional services (master classes, excursions). Strategic and creative concept, design concept, UX/UI design, front end/back end development by Brandbox Digital.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Mājas lapa desktop un mobile vidē https://laimasokoladesmuzejs.lv

Informācijas par autoru

Autors: Kristaps Birmanis, Solvita Mariota
Komanda: Kristaps Birmanis, Solvita Mariota, Guntis Šulcs, Dzintars Magons, Aivis Mežals, Aija Joma