BlueOrange Bank ATM

Latvijā pirmais bezkontakta karšu bankomāts (lietotāju pieredze, saskarne)

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Latvia’s first contactless card ATM (UX, user interface)
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: 2018. gadā BlueOrange Bank uzstādīja Latvijā pirmos bezkontakta karšu bankomātus, tādējādi iezīmējot vēl vienu tehnoloģiju jauninājumu finanšu sfērā. Bezkontakta karšu bankomāts skaidras naudas izņemšanas procesu padara vieglāku un ērtāku. Šāds bankomāts nodrošina visas pamatfunkcijas: skaidras naudas izņemšanu un iemaksu (bankomātos, kuros ir paredzēta iemaksas funkcija), kartes pēdējo 10 darījumu pārskatu, kā arī informāciju par bilances atlikumu, taču veic to ātrāk, jo līdz minimumam tiek samazināts veicamo darbību skaits. Bezkontakta funkcionalitātes izmantošana neprasa kartes ievietošanu bankomātā, līdz ar ko tiek samazināta iespēja klientiem aizmirst karti. Tomēr darbība joprojām tiek apstiprināta ar PIN kodu, padarot to pilnīgi drošu.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: In 2018, BlueOrange Bank installed the first contactless card ATMs in Latvia, thus marking another technological innovation in the financial sphere. Contactless card ATM makes the cash withdrawal process easier and more convenient. This ATM provides all the basic functions: cash withdrawal and deposit (at ATMs with a deposit function), a report of the last 10 transactions of the card, as well as information on the balance, but it is done faster, because the number of operations is reduced to a minimum. The use of contactless functionality does not require inserting the card into an ATM, thus reducing the possibility for customers to forget the card. However, the operation is still confirmed with a PIN code, making it completely secure.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Bankomāta lietotāju saskarnes loģika (digitālā un fiziskā), lietotāju pieredze (UX)
Fotogrāfa vārds: Marija Šilinska

Informācijas par autoru

Autors: Marija Šilinska
Komanda: Egita Ērmane, Marina Zaharova, Andrejs Lavrinovičs, Ingrīda Šmite