foto_Markovskis-1035

Latvijas Dizaineru savienības izstāde “Laiks”

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Latvian Designers’ Society “Time”
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Izstāde “Laiks” veidota kā saruna par laiku vizuālā un audiālā valodā. Tajā skatāmi Latvijas dizaineru darbi, kas ir autoru brīva refleksija par laiku, tā dažādās nozīmēs. Kopš Einšteina relativitātes teorija parādīja, ka laiks atkarīgs no paša novērotāja, tā viennozīmīgu definīciju rasts nav spējis neviens. Laiku var skatīt kā galveno mērīšanas sistēmas elementu, tas var tikt notverts procesā un ir piedēvējams vietai un notikumiem, skatot emocijas, katra personīgās sajūtas. Laika, kā neatkarīga fenomena interpretācijas, rodama katra paša apziņā, kā individuāla laika izpratne. Darbi tapuši NElaika laikā, meklējot “laiku” savā ikdienā un definējot katra personīgo izpratni par to, līdzsvarojot laika un nelaika jēdzienus. video https://fb.watch/3YmBAJWorU/
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Exhibition “Time” is made as a conversation in visualization and audio language. In this exhibition, you can find Latvian designer artwork, which is the author reflection of the time in many different ways. Since Einstein relativity theory showed us that time depends on its user, nobody has found any definition of it. You can call time as the main time tracking method. You can catch it at the very moment, associate it with memories and by seeing emotions and also each individual’s feelings. Time definition is found individually. Work has been made since the pandemic started. By trying to find time in our everyday life, and based on each individuals knowledge of time. Exhibition video https://fb.watch/3YmBAJWorU/
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Fiziskas izstādes Sporta iela 2 un Kūltūrtelpā “Točka”
Fotogrāfa vārds: Matīss Markovskis

Informācijas par autoru

Autors: Latvijas Dizaineru savienība
Komanda: Kristiana Kazarjana, Lāsma Bringina