LJMD_Diz_B_EEG-01

“Latvijas Jaunās mūzikas dienas 2021”

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: “Latvian new music days 2021”
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Mūzikas jaunradīšana, tāpat mūzikas plūdums no atskaņotāja līdz klausītājam metaforiski pielīdzināms tam, kā elektriskais impulss pārvietojas pa vadiem. Visi festivāla dalībnieki un komponisti vada viens otra stāstu un kompozīcijas arvien tālāk un plašāk. Festivāla koncepcijas pamatā ir vairākas koncertprogrammas, kuras veido maģistrālais darbs, kāds pasaules mūzikas šedevrs, kas mainījis mūzikas attīstības ceļus un spēcīgi ietekmējis citus komponistus. Latviešu komponistu jaundarbi dažādos veidos kontekstualizē, atsaucas, meditē par šī centrālā darba poētiskajiem, tehniskajiem u.c. aspektiem. Tā kā tiešraidi iespējams skatīties jebkur, savu koncertu klausīšanās vietas iesaka paši komponisti.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: The creation of music and its flow from a performer to the listener can be metaphorically paralleled to the way an electric impulse flows through the wires. All festival participants and composers lead each other’s stories and compositions increasingly and more broadly. The concept of the festival is based on a number of concert programmes consisting of the main work, one of the world’s music masters, which has changed the pathways of music development and strongly influenced other composers. Latvian composers’ new works in different ways contextualise, refer, meditate on the poetic, technical, etc. aspects of this central work. Since live broadcasting can be watched anywhere, listening places for their concerts are advised by the composers themselves.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: grafisks darbs

Informācijas par autoru

Autors: Dizaina idejas autore Una Rozenbauma, Dizaina autore Elīza Grīnberga
Komanda: Dizaina idejas autore Una Rozenbauma, Dizaina autore Elīza Grīnberga