Izstādes kopskats LNB iztāžu zālē. 
Exhibition overview in the NLL exhibition hall.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāde “2020: mūžības perspektīva”

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: An exhibition by the National Library of Latvia “2020: A Perspective on Eternity”
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Izstāde neierastā veidā iepazīstina ar LNB fundamentālajiem uzdevumiem – krājuma veidošanu un saglabāšanu. Pēc bibliotēkas uzaicinājuma interpretāciju par tēmu veidoja dzejnieku apvienība “Orbīta“. Sadarbībā ar LNB speciālistiem, materiālu tehnologiem no RTU un biologiem no LU tika radīta distopiska nākotnes vīzija, attainojot kultūras mantojuma trauslumu. Arī tādi mūsdienu atmiņas nesēji kā zibatmiņas un mākoņi nav pasargāti no materiālās degradācijas. Izstādes nosaukums ietver atsauci uz bibliotēkas misiju krājumu glabāt mūžīgi. Jautājums “Kas ir mūžīgas glabāšanas vērts?” ir izstādes caurviju motīvs. Scenogrāfija tika veidota kā futūristisks mežs, izmantojot pasaulē melnāko melno krāsu Black 3.0 un Latvijā pūstas stikla lodes.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: This is an unusual introdction to the NLL’s fundamental tasks – the creation and preservation of the collection. At the invitation of the library, the theme was interpreted by the Orbīta poets’ alliance. In cooperation with NLL specialists, material technologists and biologists, a dystopian vision of the future was created, reflecting the fragility of our cultural heritage. Modern storage media such as flash memory and the cloud are also not protected from material degradation. Exhibition title includes a reference to the library’s mission to preserve the collection eternally. The question “What is worth preserving eternally?” is the motif permeating throughout. The scenography was created as a futuristic forest, using the world’s blackest colour Black 3.0 and glass spheres blown in Latvia
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Darbu kopums – koncepcija, izstādes scenogrāfija, grafikas dizains, animēti infografiki, video, skaņas instalācija.
Fotogrāfa vārds: Kristians Luhaers, Vladimirs Svetlovs
Patenta reģistrāciajs Nr: –

Informācijas par autoru

Autors: Latvijas Nacionālā bibliotēka. Izstādes kuratore un projekta vadītāja: Anete Krūmiņa. Izstādes mākslinieki: tekstgrupa “Orbīta” – Artūrs Punte, Vladimirs Svetlovs, Sergejs Timofejevs, Aleksands Zapoļs. Izstādes scenogrāfija: Una Grants, Anete Krūmiņa, Brigita Zelča-Aispure, tekstgrupa “Orbīta”. Grafikas dizains: Una Grants. Krājuma saglabāšanas speciāliste: Sintija Saldābola. Tehniskā realizācija: Ainārs Egle, Jevgenijs Sisojevs, Anna Varnase, Arnis Vatašs. Video izstādē: Una Grants, Anete Krūmiņa, Vladimirs Svetlovs. Skaņas instalācija: Artūrs Punte.