Plakati_Dzelzcela_muzejs_fotoAPudane

Latvijas staciju shēmu plakātu sērija

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Posters of Latvian railway track technical drawings
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs par godu Latvijas valsts dzelzceļu simtgadei 2019. gadā kopā ar dizaineri Unu Grants radīja dizaina plakātu sēriju. Tajā attēlotas piecu lielāko Latvijas pilsētu – Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Jelgavas un Gulbenes dzelzceļa staciju tehniskās shēmas. Katra stacija aplūkota kādā vēsturiski nozīmīgā laikā, piemēram, Jelgavas stacija – 1944. gadā, Daugavpils stacija – 19. gadsimta beigās. Pie stilizētā, lakoniskā sliežu ceļu zīmējuma uz plakāta ir arī vēsturiska izziņa par attēloto laika periodu. Staciju shēmu plakāti sietspiedes tehnikā drukāti divās krāsās uz īpaši izvēlētiem dizaina papīriem, to izmērs – 420 x 594 mm. Plakātu sērija kā dizaina produkts tiek pārdots muzeja veikalā.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: In honor of the centenary of the Latvian State Railways in 2019, the Latvian Railway History Museum in collaboration with graphic designer Unu Grants created a poster series that shows technical schemes of five biggest railway stations in Latvia – Riga, Daugavpils, Liepaja, Jelgava and Gulbene station. Each station is covered in a historically significant period of time, for example, Jelgava station is from 1944, Daugavpils station is based on the scheme from the end of the 19th century. In posters along with the stylized, laconic drawing of the rails there is also a brief historical insight about the period. The two–coloured posters (size 420 x 594 mm) are printed in the silkscreen technique and are sold in the museum shop as design products.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Plakāti
Fotogrāfa vārds: Dāvis Ūlands/ F64; Ance Pudāne; Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājums

Informācijas par autoru

Autors: Una Grants, Ance Pudāne
Komanda: Sabīne Vekmane-Ābele, Nora Austriņa, Ieva Pētersone, Toms Altbergs