Vides makets

Mājas. Ziepes. Divi metri.

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Stay at home. Wash your hands. Keep 2 m distance.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: 2020. gada martā Pasaules veselības organizācija izsludināja Covid-19 pandēmiju. Izvairīties no Covid-19 infekcijas var, bieži mazgājot rokas, ievērojot distanci no līdzcilvēkiem, paliekot mājās, ja manāmas slimības pazīmes, u.c. Lai informētu sabiedrību par nepieciešamību ievērot šos pasākumus, 2020. gada aprīlī – maijā Slimību profilakses un kontroles centrs īstenoja sabiedrības informēšanas kampaņu “Mājas. Ziepes. Divi metri.”. Kampaņas ietvaros tika izveidots un izvietots radio reklāmas rullītis. Lai sasniegtu cilvēkus, kas pārvietojas pa pilsētas ielām, tika izvietoti vides reklāmas plakāti pieturvietās un brīvstāvošos stendos. Tika nodrošināta komunikācija un reklāmas izvietošana sociālajos medijos, kā arī izveidots un izvietots video reklāmas rullītis: https://youtu.be/dDdwb-txS2c
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: In March 2020, the World Health Organization declared a Covid-19 pandemic. Covid-19 infection can be avoided by washing your hands frequently, keeping your distance from others, staying at home if you notice any signs of illness. To inform the public about the need to comply with these measures, in April-May 2020, the Center for Disease Prevention and Control carried out a public information campaign “Home. Soap. Two meters.” As part of the campaign, a radio commercial was created and placed. In order to reach people moving through the city streets, outdoor advertising posters were placed at stops and free-standing stands. Communication and advertising on social media were provided, as well as a video advertising roll was created and placed: https://youtu.be/dDdwb-txS2c
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Kampaņa (TV un radio reklāma, vides reklāma, reklāma sociālajos medijos)

Informācijas par autoru

Autors: SIA “DDB WORLDWIDE LATVIA”