FotOjansons-0184

Mani pilsētas ļaudis .

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: My city people.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Darbi radušies ietekmējoties no portretu fotogrāfijām apkārtējā vidē ,kā protests bezpersonīgiem sabiedrība pazīstamu cilvēku atēlojumiem ,kuru ir tik daudz ikdienā.Atsaucoties uz glezniecības paraugiem vēlējos radīt savos portrtējamos, dramatisku iekšējās spriedzes paraugus.Sakāpinātu un atkailinātu cilvēcisko pārdzīvojumu ,kuru es ielieku viņu sejās.Veidojot laukumu ,vērst uzmanību uz manuprāt izteiksmīgākajiem punktiem sejās.Pārdalot uzmanību atklāt ,kādas dziļākas nianses un ieskatīties personu patiesajās sajūtās un apkārtnes uztverē.Faktiski tas arī atspoguļo attieksmi pret portreta veidotāju un tā brīža noskaņu ,kas īsā mirklī parādās ļoti precīzi .
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: The works are influenced by portrait photographs of the environment, as a protest against the impersonal depictions of well-known people, which are so common in everyday life. redistribute attention to reveal the deeper nuances and look into a person’s true feelings and perception of the surroundings.In fact, it also reflects the attitude of the portrait maker and the current mood, which appears very accurately in a short moment.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Fotogrāfija
Fotogrāfa vārds: Ojārs Jansons

Informācijas par autoru

Autors: Ojārs Jansons