Marija Šilinska

Marija Šilinska

Dizains nosaka mūsu dzīves kvalitāti.

Lietotāju pieredzes dizainere un digitālas vides piekļūstamības eksperte ar darba pieredzi Latvijas finanšu un starptautiskajos uzņēmumos informācijas tehnoloģiju nozarē.

Izglītība datordizainā, vadības informācijas sistēmās (maģistra grāds) un projektu vādībā (Agile, Scrum).