Melnais_Barons_dizaina_balva-01

Melnais Barons

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Balck Baron
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Melnais Barons – Barona vēdera cienīgi gaļas produkti, kuri ražoti pēc senām receptūrām un augstvērtīgām izejvielām, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Zīmola logo izveidē tika saglabāts Kurzemes gaļsaimnieka logo bullis, iekļaujot dažas izmaiņas. Redzot logo ir sajūta, ka zini, pazīsti to un gribi saistīt ar Kurzemes Gaļsaimnieku, bet tai pat laikā, tas ir pilnīgi cits zīmols. Produktu iepakojuma dizaina pamatā ir izmantots pagatavota un servēta produkta foto. Uz tā ir liels lauks vienā krāsas tonī, (katram produktam savs), logo, produkta nosaukums un vēstījums. Uz etiķetēm šis krāsas laukums iegūst metālisku krāsu pateicoties drukai uz folijplēves, diemžēl šāds risinājums nav pieejams uz kartona aplikām.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Black Baron – Baron’s belly-worthy meat products, made according to ancient recipes and high-quality raw materials, using modern technologies. The bull of the Kurzeme butcher logo was saved in the creation of the brand logo, including some changes. Seeing the logo is a feeling that you know, know it and want to associate it with Kurzeme Butcher, but at the same time, it is a completely different brand. The product packaging design is based on a photo of the prepared and served product. It has a large field in one color tone, (each product has its own), logo, product name and message. On the labels, this area of paint acquires a metallic color thanks to printing on foil, unfortunately such a solution is not available on cardboard applications.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: produktu līnijas iepakojuma dizaina izstrāde

Informācijas par autoru

Autors: DPJN Brand Refresher
Komanda: SIA Kurzemes Gaļsaimnieks, DPJN Brand Refresher