ompa_db-02

Mobilā lietotne “Ompā”

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Mobile application “Ompā”
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: “Ompā” – palīgs saziņai ar vecvecākiem. Lietotne sevī iekļauj 5 padomus par to kā vest sarunu ar senioru un 5 tēmas, par ko sarunāties. Katrai no tēmām ir 3 apakštēmas, kurām pieejami atslēgas vārdi – špikeri, lai jaunietim dotu ideju par ko vēl var parunāt izvēlētās tēmas ietvaros. Vizuālais tēls radīts iedvesmojoties no vecvecāku jaunības laika foto albumu principa. Katrai tēmai ir sava nokrāsa un savi bilžu stūrīši, kā arī atbilstoša fotogrāfija. Darba mērķis bija izstrādāt idejisku maketu mobilajai lietotnei. Lietotnes mērķis ir palīdzēt pusaudzim vai jaunietim veidot jēgpilnas sarunas ar saviem vecvecākiem, kā arī veicināt saziņu starp paaudzēm. Izstrādes laikā pētīti veidi kā vieglāk uzsākt, vest un nobeigt sarunu, par kādām tēmām runāt un kādas tēmas var izraisīt strīdus.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: “Ompā” – helpful tool for communicating with grandparents. The app includes 5 tips on how to talk to a senior and 5 topics. Each of the topics has 3 subtopics with keywords – cheat sheets to give the younger person an idea of what can be discussed within the chosen topic. The visual image is inspired by the principle of grandparents’ photo albums. Each topic has its own shade, picture corners and a matching photo. The aim was to develop a prototype of an mobile application for teenagers and young adults to encourage meaningful conversations with their grandparents, and to promote communication between generations. During the development, research was done on ways to make it easier to start, conduct and end a conversation, what topics to talk about and which topics can cause arguments.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Idejisks makets mobilajai lietotnei

Informācijas par autoru

Autors: Sandra Sugako