Rubenes evaņģēliski luteriskā baznīca pēc renovācijas / Rubene Evangelical Lutheran Church After Renovation

Multimediāla ekspozīcija Rubenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Multimedia exhibition in the Rubene Evangelical Lutheran Church
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Rubenes baznīcas atjaunošanas darbu ietvaros Dd studio radījusi multimediju ekspozīciju, kas baznīcas apmeklētājus iepazīstina ar baznīcas seno vēsturi. 13.gs. Rubenē kalpoja Livonijas Indriķis – autors “Livonijas hronikai”, kas ir nozīmīgākais teksts par krusta kariem Baltijā. Ekspozīcija Rubenes baznīcā veidota tā, lai organiski iekļautos baznīcas vidē un netraucētu tās pamatfunkcijai, jo baznīcā notiek regulāri dievkalpojumi. Daļa baznīcas ir atvērta apmeklētājiem 24/7, un ekspozīcija ir apskatāma jebkurā laikā. Tās galvenais elements ir interaktīva projekcija, kuru var vadīt no skārienekrāna. Projekcija dod tēlainu ieskatu baznīcas vēsturē ar video palīdzību, kā arī izgaismo nozīmīgākos interjera elementus. Plašāku informāciju par baznīcu var iegūt skārienekrānā un planšetēs.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: As part of the reconstruction work of the Rubene church, Dd studio has created a multimedia exhibition about its history. In the 13th century the church was served by Henry of Livonia. He is the author of the famous Livonian Chronicle about the Crusades in the Baltics. The multimedia exhibition was designed so that it would fit organically into the church environment and would not interfere with its basic function, as the church continues to have regular services. Part of the church is open to visitors 24/7 and the exhibition can be viewed at any time. The key element is an interactive projection that visitors can control from a touchscreen. The projected animations give an insight into the history of the church and also highlight the most important elements of its interior.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Multimediāla pastāvīgā ekspozīcija baznīcā, fizisks darbs

Informācijas par autoru

Autors: Dd studio
Komanda: J.Mitrevics,Ģ.Reiniks, L.Zaneripa, M.Ikerts, L.Pumpure, I.Zigerte, K.Ņikiforovs,I.Bērziņš,K.Mūrnieks