The Invisible Libraries’ exhibition at the National Library of Latvia © Madara Gritāne, 2020

Neredzamā bibliotēka

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Invisible Libraries
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Izstāde ar vēsturisko interjeru rekonstrukcijas un tajā meistarīgi integrētu komunikācijas mediju palīdzību aizved apmeklētāju uz 14 bibliotēkām, kuras zudušas vairāk nekā pirms 100 gadiem, bet kuru grāmatas joprojām glabā LNB. Vēsturiskās vides simulācija panākta ar rūpīgu, izpētē balstītu detaļu izvēli, kā arī uzticības pilnu oriģinālpriekšmetu tuvumu apmeklētājam – 18. un 19. gs. mākslas darbi, izbāzeņi, tekstilijas, simtgadīgas mēbeles, kurās apsēsties. Katram no izstādes vēstījumiem izstrādāts un izstādes scenogrāfijā ieausts atbilstošs komunikācijas kanāls – audio un video stāsti, albumi, priekšmetu kopijas, kartotēku atvilktnes. Izstādes noslēgumā apmeklētājs pats kļūst par kolektīva bibliotēkas kataloga veidotāju, uz sienām “izklātajās” lappusēs ierakstot sev tuvāko lasāmvielu.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Through the reconstruction of historical interiors and adeptly integrated communication media, the exhibition transports visitors to 14 libraries, which disappeared over a century ago, but whose books survive at the NLL. The simulation of historical environments has been achieved through the meticulous selection of research-based details, as well as trusting visitors to get close to original artefacts – 18th and 19th century works of art, stuffed animals, textiles, centuries’-old furniture to sit upon. Appropriate communication channels were developed for each message and woven into exhibit design – audio and video stories, photo albums, copies of objects, file drawers. At the end, visitors create a communal library catalogue, each writing their favourite book on the papered walls.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Izstāde / exhibition
Fotogrāfa vārds: Madara Gritāne

Informācijas par autoru

Autors: Dace Džeriņa
Komanda: Tatjana Raičiņeca, Una Grants, SIA “Dekorāciju darbnīca”