1

Papildinātās realitātes ekspozīcija Jaunauces pilī.

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Augmented reality exposition in Jaunauce Manor.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Kultūras tūrisma objekta – Jaunauces pils attīstībai izstrādāts inovatīvs piedāvājums lauku reģionā. Radīta ekspozīcija – interaktīvs dizaina rīks, kas ir ērti lietojams pils apmeklētājiem, izmantojot papildinātās realitātes aplikāciju. Unikālajā vēlīnā klasicisma kupola zālē izvietoti marķieri – podesti un rāmji, ņemot vērā vēsturiskās interjera iezīmes. Aplūkojot objektus viedierīces ekrānā, iespējams iepazīt gleznas un krūšutēlus no 19. gs. Jaunauces pils īpašnieku mākslas darbu kolekcijas t.sk. Rafaela, Leonardo da Vinči un tēlnieka B. Torvaldsena daiļradi, kas papildināta ar izglītojošiem aprakstiem. Laikmetam atbilstošu noskaņu rada 19. gs. deju paraugdemonstrējumi. Ekspozīcija izstrādāta, lai piesaistītu uzmanību kultūrvēsturiskajām vērtībām mūsdienīgā un izzinošā formātā.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: An innovative type of exposition – an interactive design tool using augmented reality, has been developed for Jaunauce Manor – Tourism destination for cultural heritage in the Latvian countryside. In the unique Late Classicism style domed hall, AR markers are set in a form of podiums and frames, considering all the common characteristics of the historic interior. By viewing items in a smart device, it offers to find out paintings and busts from the 19th Century’s art collection owned by Manor landlords, including artwork created by Raphael, da Vinci, and sculptor Thorvaldsen, with supplementary info. Complementary to the atmosphere, 19th Century dance performances can be watched. The Exposition is created to draw attention to cultural heritage in a modern, user-friendly and educative way.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Papildinātās realitātes ekspozīcija.
Fotogrāfa vārds: Kārlis Lipsnis

Informācijas par autoru

Autors: Elīna Leiba-Lipsne
Komanda: SIA “Overly”, biedrības “Mēs – Jaunaucei” valdes priekšsēdētāja Inguna Balcere, Dr.arch. Andra Ulme