ikdiena dārzā _audz_

Pilsētvides kopienas dārzs _audz_

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Urban community garden _audz_ (grow!)
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Sabiedrībai atvērtais kopienas dārzs _audz_ ir sociālā, universālā un pieredzes dizaina projekts, kas balstīts uz sabiedrības līdzdarbošanās principu. Tas realizēts vietā un laikā, kad uzticēšanās apkārtējai sabiedrībai nav ierasta parādība.. kad mūsu bērniem online draugi ir vairāk kā reālajā dzīvē un omīte ir spiesta pievienoties instagram, lai “satiktu” savus mazbērnus. _audz_ ir VIETA, kur mijiedarboties, dalīties un gūt zināšanas, radīt izpratni par cilvēka, dabas un laika sinerģiju, kā arī veicināt pašu audzētas pārtikas vērtību. Dārzs kā tilts, kas savieno dažādas paaudzes un sabiedrības sociālās grupas. _audz_ aicina piedalīties VISUS, būt atbildīgiem, rūpēties par kopīgu mērķi un pavadīt jēgpilnu laiku KOPĀ.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Community garden _audz_ is a social, universal and experience design project based on principle of society participation. Open garden is implemented in a time and place where trust to people is an issue, where online friends for our kids are more common than real ones and grandparents are forced to join instagram to “meet” their grandchildren. _audz_ is a PLACE for different generations and societal groups where to interact, share and acquire knowledge, enhance deeper understanding about synergy between nature, human and time, and foster the value of self-grown food. Garden invites EVERYONE to participate, to be responsible, take care for a common good and spend meaningful time TOGETHER.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: kopienas dārzs _audz_ atrodas Siguldā, radošā kvartāla “Zaļā Villa” teritorijā

Informācijas par autoru

Autors: Nora Gavare
Komanda: Siguldas iedzīvotāji, seniori, bērni, skolēni, jaunieši no org. Cerību Spārni, pilsētas viesi