1_1 (2)

Platforma “e-Saeima”

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Platform “e-Saeima”
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Platforma e-Saeima ir IT rīks attālinātu Saeimas sēžu noturēšanai. Tas nodrošina Latvijas parlamenta darba nepārtrauktību pandēmijas aptākļos, kad deputāti nevar pulcēties kātienē. Tas tika radīts 7 dienu laikā ar nelielu budžetu, vienlaikus rūpējoties, lai dizains būtu uztverams cilvēkiem ar dažādu pieredzi tehnoloģiju lietošanā. Rīks tika veidots, veicot lietojamības testus sistēmas prototipam. Arī papildinot sistēmas funkcionalitāti, tās ērtums tiek testēts ar lietotājiem. e-Saeima ir tīmekļa-bāzēta informācijas sistēma, kas atbilst piekļūstamības prasībām, piemēram, tiek izmantota iespēja lietot sistēmu pietuvinājumā, nezaudējot tās funkcionalitāti. e-Saeima ļauj deputātiem turpināt darbu klātienes pieredzei pietuvinātā vidē, veltot iespējami maz enerģijas jauna rīka apguvei.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: e-Saeima platform — IT tool for holding remote Saeima sittings. It ensures continuity of the work of the Parliament of Latvia during the pandemic when members cannot gather in person. It was created in 7 days with a small budget, making sure that the design is clear to people with different technology experience. The tool was developed by performing user tests on a system prototype. When developing additional functionality, users are involved in usability testing. e-Saeima is a web-based information system that meets accessibility requirements, e.g. the opportunity to use the system with zoom is used without losing functionality. e-Saeima allows members of Parliament to work in a similar environment to face-to-face experience, devoting as little energy as possible to learning a new tool.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Digitāls darbs – slēgtas pieejas informācijas sistēma https://e.saeima.lv/ https://www.youtube.com/watch?v=-InuYXzct8A
Fotogrāfa vārds: Ieva Ābele, Latvijas Republikas Saeima

Informācijas par autoru

Autors: Pēteris Jurčenko, Kristīne Šubrovska, Sabīne Dronka 
Komanda: Reinis Grīnvalds, Osvalds Neiders, Pēteris Birkants, Kirils Solovjovs