Ēriks Božis. Vēja paviljons. Liepāja

Publiskās mākslas programma “KOPĀ”

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Public Art Programme TOGETHER
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Programma “Kopā” ir sabiedrībai svarīgu publisku mākslas un dizaina darbu tapšanas metode, kura radīta Covid-19 pandēmijas skarto radošo personu atbalstam un kvalitatīvu pilsētvides papildinājumu izveidei. Savedot kopā Rīgas apkaimju un Latvijas pilsētu iedzīvotājus ar māksliniekiem, dizaineriem un arhitektiem, sešu mēnešu laikā tapuši 10 jauni, atklātā konkursā izvēlēti pilsētvides projekti Rīgā un reģionos. “Kopā” ir estētiski un lielākoties funkcionāli publiskās telpas objekti, kuri atsaucas iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām, vietas specifikai, lokālajām tradīcijām un vēsturei. Programmas īstenošanas metode ietver sociālo dimensiju, kopradi un sabiedrības iesaisti publiskās telpas veidošanā, kā arī paredz ilgtspējīgu publiskā finansējuma izlietojumu.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Programme Together is a method for the creation of socially significant public works of art and design, conceived to support creative individuals affected by the Covid-19 pandemic. Bringing together residents of Riga and other Latvian cities with artists, designers and architects, 10 new projects selected in an open competition were created in Riga and the regions over the course of six months. Together consists of aesthetic and mostly functional objects in public space that respond to the residents’ wishes and needs, site specificity, local traditions and history. The programme’s methodology involves the social dimension, co-creation and public involvement in the shaping of urban space as well as sustainable utilisation of public funding.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Radīta un īstenota metode sabiedriski svarīgu publisku mākslas un dizaina darbu radīšanai.
Fotogrāfa vārds: Didzis Grodzs

Informācijas par autoru

Autors: Līga Lindenbauma, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs