09_plačete_

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesionālā maģistra studiju programmas “Dizains” piecu gadu jubilejas kataloga dizains

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Design of the 5th anniversary catalog the professional master study program “Design” of Rezekne Academy of Technologies
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Autore izstrādāja RTA profesionālā maģistra studiju programmas “Dizains” piecu gadu jubilejas maģistra darbu kataloga dizainu, kurā apkopota informācija no 2015. līdz 2019. gadam par 29 programmas absolventiem. Kataloga dizains ir balstīts uz vācu Bauhaus skolas skolotāju teorētiskajiem aspektiem un praktiskajiem ieteikumiem krāsu, līniju un formu lietošanā. Jubilejas kataloga vāka grafiskā dizaina risinājumā tika izvēlēts skaitlis 5, kas atspoguļo programmas piecu gadu pastāvēšanu. Piedāvātajiem programmu moduļiem ir izstrādāts kataloga dizains: “Grafiskais dizains” – 30 ˚ trīsstūris, dzeltena krāsa, “Interjera dizains” – 90˚ kvadrāts, sarkana krāsa “, “Modes dizains” – 150˚ aplis, zila krāsa.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: The author developed the design of the five-year anniversary master’s thesis catalog of the RTA professional master’s study program “Design”, which summarizes information from 2015 to 2019 about 29 graduates of the program. The design of the catalog is based on the theoretical aspects and practical recommendations of the teachers of the German Bauhaus school in the use of colors, lines and shapes. In the graphic design solution of the anniversary catalog cover, the number 5 was chosen, which reflects the five-year existence of the program. Catalog design is developed for the offered program modules: “Graphic design” – 30 ˚ triangle, yellow color, “Interior design” – 90˚ square, red color “, “Fashion design” – 150˚ circle, blue color.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Planšete – 1400mmx900mm, Katalogs – A4 formāts
Fotogrāfa vārds: Elva Kājiņa
Patenta reģistrāciajs Nr: –

Informācijas par autoru

Autors: Dizainere – Mg. design, Bac. art, grafikas dizainere Elva Kājiņa
Komanda: Maģistra darba vadītāja: Mg.design, Mg. art, Mg. paed. docente Diāna Apele Maģistra darba konsultant