1_64.vidusskola_Bright

Rīgas 64. vidusskolas grafiskā identitāte

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: The graphic identity of Riga 64th Secondary School
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Iepazīsties – Rīgas 64. vidusskola – pamatīgas, noturīgas un konkurētspējīgas zināšanas, saturīgi pavadīts brīvais laiks, estētiska vide un sportisks, veselīgs dzīvesveids. Zināšanas un gudrība ir tās īpašības, kas noteikti asociējas ar skolu, tāpēc jaunajā logotipā Bright ir iekļāvis šīm īpašībām attiecīgos simbolus – pūci un grāmatu. Bright ir izstrādājis pilnu skolas grafisko identitāti – jaunu logotipu, krāsu paleti, lietvedības dokumentu un prezentmateriālu dizainu, kā arī apvienojis to visu ērti lietojamā digitālajā vizuālās identitātes rokasgrāmatā – https://r64v.bright.lv/.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Get acquainted – Riga Secondary School No. 64 – thorough, stable, and competitive knowledge, meaningful leisure time, aesthetic environment, and sporty, healthy lifestyle. Knowledge and wisdom are qualities that are definitely associated with school, so in the new logo Bright has included the appropriate symbols for these qualities – owl and book. Bright has developed a complete graphic identity for the school – a new logo, color palette, record keeping, and presentation material design, as well as combining it all in an easy-to-use digital visual identity guide – https://r64v.bright.lv/.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: digitāls darbs

Informācijas par autoru

Autors: Māris Bičkovs, Bright Vecākais grafiskais dizaineris
Komanda: Zane Šneidere, Māris Bičkovs, Kārlis Luste, Līga Gulbe, Oskars Kļaviņš