Robotizēts Gamma Spektrometrs

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Robotic Gamma Spectrometer
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Robotizēts gamma spektrometrs ir paredzēts radionuklīdu precīzai atrašanai un analīzei no vairākiem apkārtējas vides objektiem, tādiem kā augsne, ūdens, akmeni, minerāli, dūņas, izdedži, augi, nogulsnes un gaisa un ūdens daļiņas. Robots automātiski apstrādā paraugus tādējādi nodrošinot darbinieku aizsardzību no nelabvēlīga jonizējoša starojuma. Ieviešot jaunākos tehnoloģiju risinājumus, piemēram, mašīnu redzi, robotizēts gamma spektrometrs ir spējīgs darboties gandrīz bez lietotāja mijiedarbības ar modernas programmatūras vadību. Tas palielina produktivitāti un samazina operatora veselības risku iespējamību. Sistēmas dizains piedāvā modulāru un vieglu konstrukciju ātrai montāžai, ērtai sistēmas apkopei un darbinieku ergonomikai.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: The Robotic Gamma Spectometer is intended for the precise automated detection and analysis of radionuclides from various types of environmental objects such as soil, water, rocks, minerals, sludge, slag, plant, sediment and particulate matter in air and water. The robot ensures that employees are not exposed to unnecessary radiation as it handles the samples automatically. With implementation of the latest technology solutions, like machine vision, the robotic gamma spectrometer can operate almost without user interaction under control of advanced software. It increases the productivity and reduces the possibility of health risks for the operator. The design of the system offers modular and lightweight structure for quick assembly, easy system maintenance and employee ergonomics.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Precīzijas analītiskā iekārta kodolrūpniecībai un vides aizsardzībai

Informācijas par autoru

Autors: Aleksandrs Kipļuks, Jurijs Umbraško, Artjoms Potužnijs
Komanda: Konstruktoru nodaļa