AM_72stundas_KV_A4_20-10-2020_LV-preview-01

Sabiedrības informēšanas kampaņa rīcības bukletam “Kā rīkoties krīzes gadījumā”

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: Public awareness raising campaign to educate the public on how to respond to a crisis based on emergency response leaflet ‘How to act in case of emergency’
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Aizsardzības ministrija laika posmā no 2020. gada oktobra līdz decembrim arī īstenoja četru nedēļu sabiedrības informēšanas kampaņu par rīcības bukletu “Kā rīkoties krīzes gadījumā”. Kampaņas mērķis bija aicināt Latvijas iedzīvotājus aizdomāties par nepieciešamību savlaicīgi sagatavoties krīzes situācijām, lai iegūtās zināšanas ļautu pārvarēt krīzes pirmās 72 stundas mierīgi. Kampaņas pirmo divu nedēļu temats bija sagatavošanās krīzei un otro divu nedēļu – sagatavošanās krīzei un palīdzēšana tuvākajiem. Par sabiedrības informēšanas kampaņas centrālo tēlu tika izvēlēts jaunietis, eksperts Mieriņš, kura misija ir aicināt saglabāt mieru un skaidrot, ka ikvienam sabiedrības loceklim, neatkarīgi no vecuma, ir būtiski būt informētam un zinošam par rīcību krīzes gadījumā un savu atbildību tajā.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Ministry of Defence was launching a public awareness raising campaign to educate the public on how to respond to a crisis based on emergency response leaflet ‘How to act in case of emergency’. Aim of the campaign were to urge residents of Latvia to consider what they need to do to be ready to face any unexpected emergency. Campaign was designed to educate the public on how to cope with emergency during the first 72 hours. A youngster, expert Calmly, was the main character of the campaign. His mission was to urge everyone to remain calm and explain everyone, irrespective of age, what they need to know about emergencies and how to act in case of emergency to help yourself and others around you.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Digitāls darbs

Informācijas par autoru

Autors: Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija
Komanda: Sabiedrisko attiecību aģentūra REPUTE