the beginning_3

Sākums

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: The Beginning
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Sākums – luksusa ūdens karafju un glāžu komplekts. Radītais ūdens karafju un glāžu komplekts ir stāsts par dzīvības sākumu, dabas un cilvēka līdzāspastāvēšanu un viņu savstarpējām attiecībām. Par šo attiecību veidošanos, izaugsmi, pārveidošanos, kā arī pārmērīgu ietekmi un degradēšanos. Ūdens ir pamatelements, kas ir nepieciešams ikvienai dzīvībai. Tam nav formas, un tas ieņem attiecīgo veidolu pēc nepieciešamības. Cilvēks ieņem nozīmīgu garīgu un fizisku lomu šo savstarpējo attiecību veidošanā. Drīz tīrs, dabisks un visiem pašsaprotamais elements ūdens, var nebūt tik viegli pieejams, tā vietā kļūstot par ierobežotu, iekārotu un greznu resursu. Brīdis, kad pagātne satiekas ar nākotni, atrodas mūsu – cilvēku rokās. Maģistra darbs attēlo cilvēka un ūdens mijiedarbību 3 attīstības posmos.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: The Beginning – luxurious water set. The presented water set is a story about the beginning of life, coexistence of nature and man and their mutual relations, growth and reduction, creation, and excessive influence. Water is a basic fluid that is necessary for life. It has no shape, taking the form of its container. Man plays an important mental and physical part in shaping the stages of the mutual impact of man and water as a resource. Water may soon stop being easily available, becoming instead limited, desired, and luxurious resource. The moment when the past meets the future lies in our hands. The MA project depicts the interaction of man and water in 3 stages of development.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Fizisks darbs
Fotogrāfa vārds: Ieva Birģele / Mateusz Kluczny

Informācijas par autoru

Autors: Ieva Birģele
Komanda: MA Supervisor Prof. Kazimierz Pawlak, as. Agnieszka Aleksandra Bar