broken time 0521

“Saplīsis laiks”

Informācija par dizaina darbu

Darba nosaukums EN: “Broken Time”
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt LV: Vides gaismas objekts, instalācija “Saplīsis laiks”. Vai laiks ir absolūts vai relatīvs? Vai tas tomēr ir vienots veselums visiem. Laika mērījums ir attiecināms pret katra dzīves tempu. Un laika viendabīgums ir nosacīta vērtība, kur ārēju apstākļu ietekme ir tieša. Mūsu ikdienas skrējienā tik bieži dzirdētais “nav laika”….., bet vai tiešām nav? Vides objekts veidots no lietotiem propāna gāzes baloniem un Baltijas jūrmalas smiltīm. Tā ir tieša alegorija par laiku, kurš izkaisīts kā smiltis.
Apraksts – koncepts, mērķis, materiāli utt. EN: Environmental luminaire, installation “Broken Time”. Is time absolute or relative? Or is it a whole existence for everyone? The measurement of time is related to the pace of everyone’s life. And the uniformity of time is a relative value where the influence of external conditions is direct. What we hear so often in our daily race is “no time” ….., but is there really none? The environmental object consists of used propane gas cylinders and Baltic sea sand. It is a direct allegory of time scattered like sand.
Īsa informācija par darbu – planšete, digitāls darbs, fizisks darbs utt: Vides gaismas objekts, instalācija “Saplīsis laiks”. Objekta pieslēguma jauda 12 W, apgaismojums LED diodes.
Fotogrāfa vārds: Matīss Markovskis

Informācijas par autoru

Autors: Iveta Šmita un Kaspars Šmits